САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЗКИ
 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЗКИ - ЛЕКЦИЯ

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЗКИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ